Penningmeester: Mevr. F.W.J.M. Leenhouts – van den Bergh


Ik kom uit een liefdevol gezin, waar geld geen issue was. Christelijke waarden waren belangrijk, maar die worden pas interessant als je mensen leert kennen voor wie je die waarden om kan zetten in daden en dat kan bij Stichting Help Elkaar. 


Vrijwilligerswerk heb ik van huis uit mee gekregen, maar ik heb nooit dicht bij deze doelgroep gestaan. Dat kost energie, maar levert ook enorm veel energie op. Ik ben ervan overtuigd dat, waar mensen samen werken, heel veel goeds gedaan kan worden voor mensen die leven rond de armoedegrens. Ze kampen vaak met stress, sociaal isolement, eenzaamheid, schaamte en depressies en er rust nog steeds een taboe op armoede in Nederland. 


Samen maken wij een verschil. Regelmatig zeg ik tegen mijn gezin “Wat hebben wij het toch goed”! 

Maak kennis met het bestuur


Voorzitter: 

Mevr. M. Mulder – van de Pol

Lees meer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Secretaris: 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Mevr. J.P.C. Dekkers – Rossel

Lees meer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Penningmeester: 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Mevr. F.W.J.M. Leenhouts – van den Bergh

Algemeen lid: 

Dhr. W.A.J. Heerschop

Lees meer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Algemeen lid: 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Mevr. P.C.B. Hageman

Lees meer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Het bestuur is onbezoldigd.  


Naast het bestuur is er een vast team van geweldige vrijwilligers die ervoor zorgen dat we onze doelstelling zoveel mogelijk kunnen verwezenlijken. 


Naar aanleiding van de gedragscode van Stichting Help Elkaar, welke op 11 juli 2019 is vastgesteld en op aanvraag verkrijgbaar, is een vertrouwenspersoon aangewezen: Mevr. Francine Leenhouts.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, tenzij er strafbare feiten zijn 
gepleegd. 


Ik wil graag mijn steentje bijdragen, maar hoe doe ik dat?

Het is fijn om voor elkaar te kunnen zorgen in deze moeilijke tijd. Het zijn dure tijden voor ons allemaal. Met name de hoge energiekosten en de boodschappen die steeds duurder worden, zorgen ervoor dat ieders beurs sneller leeg is. U kunt ons steunen door het doneren van geld of spullen.