Over ons

Wij zijn er voor mensen die het financieel (even) niet redden

met advies en gratis hulp
Over Stichting Help Elkaar

In 2014 werd Marion Mulder, oprichter en voorzitter van de stichting, geconfronteerd met een gezin uit Geldermalsen met drie kleine kinderen die geen geld hadden om eten te kopen, Ze aarzelde geen moment en dook in haar eigen voorraadkast om het gezin de letterlijke broodnodige hulp te geven. Deze eerste daad werd de uiteindelijke aanzet die leidde tot de oprichting van de stichting.


Stichting Help Elkaar is officieel opgericht op 31 oktober 2016 met als doel het ondersteunen, in de ruimste zin van het woord, van mensen/gezinnen die rond de armoedegrens leven in de gemeente West Betuwe en omgeving. Middels het verstrekken van o.a. kleding, huishoudtextiel, verzorgingsproducten, voedsel, noodpakketten, etc., maar ook sociale participatie en verwijzing, proberen wij bij mensen het gevoel van armoede enigszins te verzachten.


We zijn laagdrempelig en dat is belangrijk, daar er nog steeds een groot schaamtegevoel heerst onder de mensen die afhankelijk zijn van soortgelijke organisaties. Onze doelgroep loopt meestal niet met zijn problemen te koop, want armoede is helaas nog vaak een onbegrepen onderwerp en dit onbegrip leidt in veel gevallen tot een sociaal isolement. Door mensen in hun waarde te laten, een luisterend oor te bieden waar mogelijk, begeleiding te bieden naar de juiste instanties en activiteiten te organiseren die weer wat zin geven aan het bestaan hopen wij dat mensen weer enigszins zelfstandig in de maatschappij kunnen staan. Wij maken hierbij geen onderscheid op basis van afkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, etc.

Samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties is hierbij van cruciaal belang.


We zijn een non-profit organisatie met een ANBI status.Maak kennis met het bestuur


Voorzitter: 

Mevr. M. Mulder – van de Pol

Lees meer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Secretaris: 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Mevr. J.P.C. Dekkers – Rossel

Lees meer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Penningmeester: 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Mevr. F.W.J.M. Leenhouts – van den Bergh

Algemeen lid: 

Dhr. W.A.J. Heerschop

Lees meer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Algemeen lid: 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Mevr. P.C.B. Hageman

Lees meer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Het bestuur is onbezoldigd.  


Naast het bestuur is er een vast team van geweldige vrijwilligers die ervoor zorgen dat we onze doelstelling zoveel mogelijk kunnen verwezenlijken. 


Naar aanleiding van de gedragscode van Stichting Help Elkaar, welke op 11 juli 2019 is vastgesteld en op aanvraag verkrijgbaar, is een vertrouwenspersoon aangewezen: Mevr. Francine Leenhouts.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, tenzij er strafbare feiten zijn 
gepleegd. 


Jaarverslagen & jaarrekeningen


Samenwerkingen met Stichting Help Elkaar

Stichting Help Elkaar is constant zoekende naar samenwerking met andere organisaties en dan vooral binnen de gemeente West Betuwe. De vele (nieuwe) contacten bieden ons de mogelijkheid diegenen die we ondersteunen zo breed mogelijk te adviseren en te assisteren.

Wij mogen ons zeer gelukkig prijzen met onze vele partners, donateurs en sponsoren. Zij maken het mede mogelijk dat wij als team ‘Help Elkaar’ ook daadwerkelijk mensen kunnen blijven helpen, daar waar nodig.


Lokale supermarkten en middenstandsbedrijven weten ons steeds vaker te vinden

Onder andere volgende lokale partners/donateurs/sponsoren zijn wij zeer dankbaar voor de fijne samenwerking en (financiële) ondersteuningGemeente West Betuwe

Schuldhulpmaatje West Betuwe

Welzijn West BetuweLokale diaconieën

Lokale diaconieën
Lokale diaconieën


En natuurlijk bedanken wij al diegenen die ons op particuliere basis ondersteunen met gelden en/of goederen. Zonder hen zouden wij geen bestaansrecht hebben.

Landelijke organisaties

Met behulp van onderstaande landelijke organisaties kunnen wij onze doelstelling nog beter realiseren


Ik wil graag mijn steentje bijdragen, maar hoe doe ik dat?

Het is fijn om voor elkaar te kunnen zorgen in deze moeilijke tijd. Het zijn dure tijden voor ons allemaal. Met name de hoge energiekosten en de boodschappen die steeds duurder worden, zorgen ervoor dat ieders beurs sneller leeg is. U kunt ons steunen door het doneren van geld of spullen.